top of page

 עיר נמל

עיר נמל הינה חברה שהוקמה על ידי אדריכלים, העוסקת ביזום פרויקטים של נדל"ן למגורים מתוך פרספקטיבה תכנונית. החברה הוקמה בכדי לייצר פתרונות מגורים בעיר מתוך הבנה עמוקה של תהליכי תכנון, ביצוע והתחדשות העירונית בישראל, בדגש על איזור תל אביב-יפו . עיר נמל מחויבת לקידום תרבות בניה פתוחה, מתקשרת ועם הפנים לדייר, לקידום עקרונות תכנון בר קיימא ובניה ירוקה.

addar pic.jpg
אדר סקר
שותף מייסד
יו״ר וראש צוות תכנון

addar@portcity.co.il

תמונת משרד יהודה11.jpg
יהודה גרינפילד גילת
שותף מייסד
מנכ״ל וראש צוות מימון

yehuda@portcity.co.il

bottom of page